Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /bip/index.php:1) in /bip/php/top.php on line 32

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /bip/index.php:1) in /bip/php/top.php on line 32
SmodBIP - Zarządzenia Dyrektora Szkoły
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.02.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Rok 2020

Zarządzenie nr 4/2020 dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej

Zarządzenie nr 3/2020 dotyczy: wprowadzenia jednolitego stroju szkolnego

Zarządzenie nr 2/2020 dotyczy: określenia terminu wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i posiedzenia Rady Pedagogicznej

Zarządzenie nr 1/2020 dotyczy: wprowadzenia regulaminu jadalni szkolnej

Rok 2019

Zarządzenie nr 22/2019 dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej

Zarządzenie nr 21/2019 dotyczy: powołania szkolnych koordynatorów Pomorskiej Ligii Zadaniowej Zdolni z Pomorza

Zarządzenie nr 20/2019 dotyczy: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli stażystów ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Zarządzenie nr 19/2019 dotyczy: powołania koordynatorów olimpiad

Zarządzenie nr 18/2019 dotyczy: powołania szkolnych komisji konkursowych

Zarządzenie nr 17/2019 dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej

Zarządzenie nr 16/2019 dotyczy: powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie nr 15/2019 dotyczy: powołania zespołów przedmiotowych i zespołów zadaniowych

Zarządzenie nr 14/2019 dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej

Zarządzenie nr 13/2019 dotyczy: wprowadzenia regulaminu pracy świetlicy szkolnej

Zarządzenie nr 12/2019 dotyczy: ustalenia zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych

Zarządzenie nr 11/2019 dotyczy: określenia warunków korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych

Zarządzenie nr 10/2019 dotyczy: zwołania nadzwyczajnego posiedzenia rady pedagogicznej

Zarządzenie nr 9/2019 dotyczy: przeprowadzenia egzaminów poprawkowych

Zarządzenie nr 8/2019 dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej

Zarządzenie nr 7/2019 dotyczy: ustalenie szkolnego zestawu programów na rok szkolny 2019-2020

Zarządzenie nr 6/2019 dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej

Zarządzenie nr 5/2019 dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej

Zarządzenie nr 4/2019 dotyczy: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w Pozytywnej Szkole Podstawowej w Gdańsku

Zarządzenie nr 3/2019 dotyczy: upoważnienia do zastępowania Dyrektora Szkoły

Zarządzenie nr 2/2019 dotyczy: wprowadzenia programu przeciwdziałania przemocy, agresji i mowy nienawiści "Wszystko zaczyna się od słów"

Zarządzenie nr 1/2019 dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej

Rok 2018

Zarządzenie nr 30/2018 dotyczy: określenia terminu wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

Zarządzenie nr 29/2018 dotyczy: wprowadzenia zasad przyprowadzania, odbierania oraz sprawowania opieki nad dziećmi

Zarządzenie nr 28/2018 dotyczy: wprowadzenia procedury organizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych

Zarządzenie nr 27/2018 dotyczy: powołania szkolnych komisji konkursowych

Zarządzenie nr 26/2018 dotyczy: wprowadzenia procedury powypadkowej

Zarządzenie nr 25/2018 dotyczy: wprowadzenia regulaminu organizowania krajoznawstwa i turystyki

Zarządzenie nr 24/2018 dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej

Zarządzenie nr 23/2018 dotyczy: powołania zespołów przedmiotowych i zespołów zadaniowych

Zarządzenie nr 22/2018 dotyczy: powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie nr 21/2018 dotyczy: wprowadzenia procedury organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zarządzenie nr 20/2018 dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej

Zarządzenie nr 19/2018 dotyczy: ustalenia zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych

Zarządzenie nr 18/2018 dotyczy: określenia warunków korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych

Zarządzenie nr 17/2018 dotyczy: upoważnienia do zastępowania Dyrektora Pozytywnej Szkoły Podstawowej w Gdańsku podczas nieobecności w dniach od 05 lipca 2018r. do 13 lipca 2018r.

Zarządzenie nr 16/2018 dotyczy: powołania komisji w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz języka polskiego

Zarządzenie nr 15/2018 dotyczy: powołania komisji w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

Zarządzenie nr 14/2018 dotyczy: powołania komisji w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

Zarządzenie nr 13/2018 dotyczy: przeprowadzenia egzaminów poprawkowych

Zarządzenie nr 12/2018 dotyczy: przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych

Zarządzenie nr 11/2018 dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej

Zarządzenie nr 10/2018 dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej

Zarządzenie nr 9/2018 dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej

Zarządzenie nr 8/2018 dotyczy: ustalenie szkolnego zestawu programów na rok szkolny 2018-2019

Zarządzenie nr 7/2018 dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej

Zarządzenie nr 6/2018 dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej

Zarządzenie nr 5/2018 dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej

Zarządzenie nr 4/2018 dotyczy: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w Pozytywnej Szkole Podstawowej w Gdańsku
Zarządzenie nr 3/2018 dotyczy: upoważnienia do zastępowania Dyrektora Szkoły
Zarządzenie nr 2/2018 dotyczy: wprowadzenia regulaminu półkolonii zimowych/letnich
Zarządzenie nr 1/2018 dotyczy: określenia terminu wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

Rok 2017
Zarządzenie nr 31/2017 dotyczy: wprowadzenia regulaminu jadalni szkolnej
Zarządzenie nr 30/2017 dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej
Zarządzenie nr 29/2017 dotyczy: ustalenie szkolnego zestawu programów na rok szkolny 2017-2018
Zarządzenie nr 28/2017 dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej
Zarządzenie nr 27/2017 dotyczy: powołania szkolnych komisji konkursowych
Zarządzenie nr 26/2017 dotyczy: wprowadzenia procedury organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Zarządzenie nr 25/2017 dotyczy: powołania zespołów przedmiotowych i zespołów zadaniowych
Zarządzenie nr 24/2017 dotyczy: wprowadzenie procedury organizacji gimnastyki korekcyjnej
Zarządzenie nr 23/2017 dotyczy: wprowadzenia procedury dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania
Zarządzenie nr 22/2017 dotyczy: wprowadzenie regulaminu zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów
Zarządzenie nr 21/2017 dotyczy: wprowadzenia regulaminu pełnienia dyżurów
Zarządzenie nr 20/2017 dotyczy: wprowadzenia procedury uzyskania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
Zarządzenie nr 19/2017 dotyczy: powołania zespołu powypadkowego
Zarządzenie nr 18/2017 dotyczy: wprowadzenia prcedury organizacji indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
Zarządzenie nr 16/2017 dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej
Zarządzenie nr 15/2017 dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej
Zarządzenie nr 14/2017 dotyczy: wprowadzenia regulaminu świetlicy
Zarządzenie nr 13/2017 dotyczy: określenia warunków korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych
Zarządzenie nr 12/2017 dotyczy: ustalenia zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
Zarządzenie nr 11/2017 dotyczy: upoważnienia do zastępowania Dyrektora Szkoły
Zarządzenie nr 10/2017 dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej
Zarządzenie nr 9/2017 dotyczy: powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych
Zarządzenie nr 8/2017 dotyczy: powołania komisji w celu ustalenia oceny klasyfikacyjnej zachowania
Zarządzenie nr 7/2017 dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej
Zarządzenie nr 6/2017 dotyczy: powołania zespołów zadaniowych
Zarządzenie nr 5/2017 dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej
Zarządzenie nr 4/2017 dotyczy: powołania komisji rekrutacyjnej
Zarządzenie nr 3/2017 dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej
Zarządzenie nr 2/2017 dotyczy: wprowadzenia jednolitego stroju szkolnego
Zarządzenie nr 1/2017 dotyczy: upoważnienia do zastępowania Dyrektora SzkołyOpublikował: Sebastian Krawczyk
Publikacja dnia: 10.02.2020
Podpisał: Sebastian Krawczyk
Dokument z dnia: 10.02.2020
Dokument oglądany razy: 1 871